شیطانقوینهتلفنشیطانخندهسبزقویشیطانگریهخندهزبانسبزهیسنهتلفنقویشیطان

قویشیطانعلل اعتیاد در جوانانقوی

مفهوم اعتياد :

در يك تعريف كلي از اعتياد مي توان گفت اعتياد وابستگي فرد به مواد اعتيادآوراست  كه با گذشت زمان تمايل فرد به مصرف اين مواد افزايش يافته و علي رغم عواقب نامطلوب نمي تواند مصرف آن را قطع كند.

اعتياد بعنوان يك آسيب اجتماعي به عوامل مختلفي ازجمله :عوامل زيستي .رواني.اجتماعي.فرهنگي. سياسي. خانوادگي و شخصيتي افراد مرتبط است.حتي دليل مصرف مي تواند از يك ماده به ماده ديگرتفاوت داشته باشد.

مهم ترين علل مصرف مواد در جوانان عبارتند از                                           1-آثارمثبت و لذت بخش: بسياري از مواد در اولين دفعات مصرف آثار رواني و جسمي مطلوب اما كوتاه مدتي را ايجاد مي كنند در نتيجه فرد ممكن است ماده اي را به اين دليل مصرف كند كه آثار لذت بخشي در او ايجاد مي كندازجمله احساس خوشي مفرط،آرامش، بي قيدي ،كاهش درد و احساسهاي نامطلوب خوب خوابيدن يا بيدار ماندن(به ویژه در شب هاي امتحان) و يا افزايش كارايي عضلاني در ورزشكاران. بنابراين اثر مثبت يا خوشايندي كه مواد بر فرد ميگذارد( هرچند كوتاه مدت) عاملي است كه موجب روي آوردن وي به مصرف مواد ميشود.

2-كنجكاوي:                                                                                                    

از آنجاكه كنجكاوي يكي از ويژگي هاي طبيعي جوانان است،برخي از جوانان كه اقوام يا دوستان مصرف كننده مواد دارند. به توصيه آن ها يا از روي كنجكاوي خودترغيب مي شوند تا مواد را تجربه نمايند.

3- مهماني و پارتي و دور هم جمع شدن:

در بين برخي جوانان ،مصرف مشروبات الكلي، قليان و يا قرص هاي اكس در مهماني ها و پارتي ها به صورت هنجار نانوشته در آمده است . در برخي خانواده ها نيز مصرف مشروبات الكلي همواره يكي از روش هاي پذيرايي از مهمان مي باشد و ميهمان نيز از آن استقبال مي كند .

4 فشار هاي رواني و آشفتگي هاي ذهني:

از آنجايي كه بسياري از مردم نشانه هاي افسردگي را نمي شناسند متوجه  نميشوند كه دچار اين بيماري شده اند و احساس غم،اندوه،خستگي،دلتنگي و... كه مربوط به اين بيماري است، آنان را آزار ميدهد. به همين دليل بنا به توصيه دوستان  يا چاره انديشي خودبه مصرف مواد روي مي آورند تا كمي احساس شادي و نشاط كنند

5-تقابل و رويايي:

برخي جوانان مصرف  مواد را نوعي شورش (نافرماني) و يا اظهار اينكه ما بر خلاف  جريان عادي جامعه يا والدين خود هستيم قلمداد ميكنند.

6-عزت نفس(اعتمادبه نفس)

پژوهش های مختلف نشان داده ،افرادی که احساس حقارت دارند.ارزش برای خود قاِیل نیستند.کمتر از خود رضایت دارند و بیشتر دچاراعتیاد میشوند،این افراد در مقابل فشار دیگران به مصرف مواد به راحتی تسلیم میشوند.یکی دیگر از دلایلی که باعث افزایش مواد دراین افراد میشود.احساس های منفی(بی حوصلگی.غمگینی و ناراحتی) و تفکرات منفی و نگران کننده ای است که تجربه می کنند و برای کاهش آنها یا خلاص شدن، به مصرف مواد روی می آورند.                                                                

7 نگرش های مثبت و باورهای اعتیادزا

علی رغم اثرات نامطلوب و زیانبارمواد اعتیاد آور،در اثر ناآگاهی و کمبود اطلاعات صحیح و در مواردی اطلاعات غلط درباره مواد مخدر ممکن است نگرش های مثبتی به مواد بوجود آید. چنین نگرش های غلط به خصوص در مورد تریاک بیشتر است  از جمله چنین نگرش های غلط : .باور به اینکه مصرف تریاک باعث حفظ جوانی و سلامت می شود. مانع اختلالات قلبی و به خصوص مانع سکته قلبی می شود یا درمان کننده بسیاری از دردهاست، بی ضرراست چون منشا گیاهی دارد.ناتوانی جنسی مردان را درمان میکندو..حاکی از نگرش های اشتباه درباره این ماده هستند .

8-ضعف در مهارت های اجتماعی

جوانانی که در مهارت های اجتماعی و برقراری رابطه با دیگران ضعیف هستند.رنج و ناراحتی زیادی تحمل میکنند و چون نگران این هستند که با از دست دادن دوستانشان دیگر نمی توانند با افراد دیگر ارتباط برقرار کنند و تنها خواهند ماند.برای فرار از انزوا و کاهش رنج تنهایی به مصرف مواد می پردازند.

9-ضعف در مهارتهای شخصی

مطالعات مختلف نشان داده که،افراد به این دلیل  مواد مصرف میکنند که بسیاری از مهارت هایی مانند تفکر نقادانه، حل مسئله ، رفتار قاطعانه نه گفتن، برقراری ارتباط  با دیگران، کنترل مقابله با استرس،  مقابله با هیجان هاو...میتواند زمینه های لازم برای رفتارهای انحرافی از جمله مصرف مواد را ایجاد کند

10-بیماری های روانی

ابتلا به بیماری روانی نیز زمینه ساز مصرف مواد است.نباید از نام بیماری روانی ترسید یکی از بیماری های روانی که احتمال مصرف .سوء مصرف و وابستگی را زیاد میکند. اختلالات اضطرابی است.اضطراب اجتماعی نیز یکی دیگر ازاین دسته بیماری هاست که فرد در برخوردها وموقعیت های اجتماعی دچاراضطراب میشود که در اصطلاح عامیانه که به ان خچالت و کمرویی میگویند.

11-شکست ها و عدم موفقیت در تحصیل

عوامل تحصیلی یکی از عوامل موثر در مصرف مواد است. موفقیت های تحصیلی،اهداف تحصیلی مناسب و واقع بینانه ،انتخاب اهداف متناسب با توانایی و امکانات فردی، تمایل به تحصیل در مقاطع بالاتر ویا دستیابی  به شغل مورد نظر از عواملی است که می تواند از اعتیاد پیشگیری نماید.

12-خانواده آشفته والگوي نامناسب در خانواده:

-خانواده آشفته و ارتباطات خانوادگي  ناسالم يا مصرف مواد توسط والدين يكي ديگر از عوامل زمينه ساز اعتياد است خانه هاي مجردي يك عامل خطر براي سوق دادن فرد به سوي مصرف مواد ميباشد و همواره يكي از مكان هاي مصرف مواد و مشروبات الكلي در بين مصرف كنندگان بوده است

13 فشار هاي اجتماعي

فشار اجتماعي براي مصرف مواد بسيار قوي است . اين مسئله هم در مورد جوانان و هم در بزرگسالان ( مانند مصرف مشروبات الكلي در مهماني ها ) صادق است.

14 سابقه مصرف در گذشته:

اولين مصرف براي بسياري افراد مهمترين قدم است . يك بار مصرف مواد به اين معنا نيست كه فرد يك مصرف كننده دائمي تبديل خواهد شد اما همين تجربه مي تواند بسياري از موانع موجود در مصرف مجدد را از ميان بردارد.

15 مصرف مواد به عنوان يك هنجار

زماني كه مصرف مواد از سوي عده اي به عنوان يه هنجار پذيرفته شده باشد استفاده از مواد افزايش مي يابد . به همين دليل است كه مصرف مواد ميان عده افرادي كه با يكديگر دوست هستند و برخي از آنها مواد مصرف مي كنند به سرعت افزايش مي يابد 16 كمبود امكانات حمايتي . مشاوره اي و درماني :

كمبود مراكز مشاوره . درمانگاه هاي بهداشت رواني و كارشناسان سلامت روان سبب مي شود افراد به هنگام نياز و بروز مشكلات رواني نتوانند به راحتي به يك مشاور مراجعه كنند و سعي در خود درماني داشته باشند

17 در دسترس بودن مواد:

ارزان بودن قيمت مواد و سهولت دسترسي به آن از عواملي است كه مي تواند زمينه ساز اعتياد باشد . در شرايط و موقعيت هايي كه دسترسي بيشتري به مواد وجود دارد و هزينه ناچيزي براي مصرف مواد پرداخت مي شود

انشاءالله با آموزش و آگاهسازی اقشار اجتماعی بویژه نوجوانان و جوانان ، برقراری روابط عاطفی و منطقی در بین اعضای خانواده و آموزش و تمرین مهارتهای زندگی بویزه مهارت نه گفتن به خواسته ها و پیشنهادات غیرمنطقی دیگران جامعه ای عاری از اعتیاد را شاهد باشیم انشاءالله  

گردآورنده: باقر رجبی ویسرودی  -کارشناس ارشد علوم اجتماعی (پیشگیری اجتماعی از جرم)

منابع :

-طارمیان ، فرهاد ( 1393)، حقایقی در باره زندگی سالم و به دور از مواد ، دانشگاه تهران وستاد مبارزه با مواد مخدر.

-سهل آبادی ،محسن و سید محمد حسینی (1383)،دانستنیهای انتظامی ،اجتماعی ، معاونت اجتماعی ناجا امتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 421
برچسب ها : علل اعتیاد، جوانان، باقر رجبی، ویسرودی،کارشناس ارشد، علوم اجتماعی، پیشگیری از جرم,

تاريخ : يکشنبه 14 تير 1394 | 2 قبل از ظهر | نویسنده : معین فرد |