شیطانقویبدبوشیطاندلشکستهگریهخندهسبزدلخورتشویقتلفننهبی حوصلهسبزقویشیطاناجازهسبزقویخوابشیطان

قویشیطاناین عکس متعلق به دو تا داداش به اسمهای امیر حسین سمت چپ و سینا برادر کوچکتر سمت راست میباشد.

به این دو برادر ناز رای بدینامتیاز بدهید :

| امتیاز : NAN
موضوع : | بازدید : 473
برچسب ها : امیر حین و سینا خوشکل اهل چالشم,

تاريخ : پنجشنبه 4 تير 1394 | 5 بعد از ظهر | نویسنده : معین فرد |