برگزاری جشنواره حمایت از پلنگ ایرانی در دیلمان

گریهخندهقویسبزقه قههشیطاناجازهنهتلفنتشویققهرزباندلشکستهسبزمتفکرقویشیطانقویدلشکستهخنده

برگزاری جشنواره حمایت از پلنگ ایرانی در دیلمانقوی

نخستین جشنواره حمایت از پلنگ ایرانی با عنوان آخرین غرش در روز جمعه 22 خرداد ماه در منطقه لاری خانی در جاده سیاهکل به دیلمان برگزار شد.

 

 امتیاز بدهید :

| امتیاز : 0
موضوع : | بازدید : 4609
برچسب ها :

تاريخ : جمعه 22 خرداد 1394 | 9 بعد از ظهر | نویسنده : معین فرد |